ROUTES

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

تفاوت alias و alias_method در روبی

تو روبی برای ایجاد نام مستعار برای متدها میشه از alias یا alias_method استفاده کرد. در نگاه اول ممکنه به نظر بیاد که این دو تا مثل هم هستن ولی در حقیقت یک تفاوت خیلی کوچک با هم دارن.

کد برای alias:

class Test
 def name
  puts 'Arash'
 end

 alias :sirname :name
end

Test.new.name # => Arash
Test.new.sirname # => Arash

کد برای alias_method:

class Test
 def name
  puts 'Arash'
 end

 alias_method :sirname, :name
end

Test.new.name # => Arash
Test.new.sirname # => Arash

تا اینجا که چیز خیلی خاصی دیده نمیشه. فقط اینکه تو alias از کاما استفاده نمی‌کنیم. این رفتار عادی و مورد انتظار از alias و alias_method است. در این موارد name و sirname هر دو خروجی یکسان دارن. اما اگه یک کلاس زیرمجموعه از Test درست کنیم چی؟

class Test
 def name
  puts 'Arash'
 end

 def self.do_rename
  alias :sirname :name
 end
end

class Example < Test
 def name
  puts 'Ernie'
 end
 do_rename
end

Example.new.name # => Ernie
Example.new.sirname # => Arash

اینجا sirname به کلاس والد اشاره می‌کنه. alisa زمانی که کد parse میشه مقداردهی میشه. موقع اجرای Test متد sirname با مقدار name پر میشه و این برای تمام کلاس‌های گرفته شده از Test هم درسته.

در طرف مقابل alias_method در همون حوزه‌ی self مقداردهی میشه:

class Test
 def name
  puts 'Arash'
 end

 def self.do_rename
  alias_method :sirname, :name
 end
end

class Example < Test
 def name
  puts 'Ernie'
 end

 do_rename
end

Example.new.name # => Ernie
Example.new.sirname # => Ernie

توضیح خاص دیگه فکر نکنم بخواد. کاملا روشن‌ه :)